Perkataan Masjid berasal daripada bahasa Arab.Kata asalnya ialah Sujudan. Fiel madinya ialah Sajada yang bererti telah sujud. Fiel Sajada diberi awalan Ma sehingga terjadilah isim makan (nama tempat). Isim makan ini menyebabkan perubahan bentuk Sajada menjadi Masjidu, Masjid.

Menurut Syarak perkataan masjid bererti ‘seluruh tempat dipermukaan bumi ini’ sesuai dengan maksud sabda Nabi Muhammad saw:

“Seluruh permukaan bumi ini telah dijadikan suci dan masjid bagiku”

Perkara ini adalah salah satu keistemewaan umat Nabi Muhammad saw. Berkata Qadi Iyad, “kerana umat-umat yang terdahulu daripada kita tidak sembahyang,kecuali pada tempat yang mereka yakini kebersihannya, sedangkan kita umat Muhammad saw diberi keistemewaan dengan diharuskan sembahyang di mana-mana sahaja di atas permukaan bumi ini, kecualilah di tempat yang kita yakini ada najis”

Menurut al-Qurtubi, “ini suatu keistemewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw kerana para ‘Anbiya’ sebelum Baginda tidak diharuskan mengerjakan sembahyang kecuali pada tempat-tempat tertentu sahaja seperti rumah-rumah ibadat dan sebagainya”

Perkara ini menyatakan bahawa permukaan bumi adalah masjid bagi kaum muslimin. Setiap orang Islam boleh mengerjakan sembahyang di mana pun ia berada, kecuali tempat-tempat yang menurut hukum syarak tidak dibenarkan sembahyang. Sabda Nabi Muhammad saw yang bermaksud:

“Telah dijadikan bagi kita bumi ini sebagai tempat sujud dan keadaannya bersih”

Peristiwa Hijrah Nabi Muhammad saw ke Madinah pada tahun 622M menerangkan lebih lanjut mengenai makna Masjid. Di dalam perjalanan tersebut Nabi Muhammad saw singgah di Quba. Di sini Baginda saw membina sebuah masjid yang kecil saiznya. Inilah masjid pertama bagi umat Islam. Bentuknya empat segi, berdinding sekelilingnya , di sebelah utaranya dibuat serambi untuk tempat sembahyang, tiangnya batang-batang kurma bercampur dengan tanah liat. Nabi Muhammad saw juga meletakkan batu sebagai petunjuk hala arah Qiblat. Selain itu Baginda saw juga meletakkan batu “Mihrab”. Pembinaan masjid ini dibuat secara beramai-ramai bersama penduduk Quba dan Nabi Muhammad saw sendiri turut mengangkat batu.

Walaupun masjid ini kecil tetapi ia menjadi asas dan contoh bangunan masjid di masa hadapan. Masjid ini sekarang terkenal dengan nama Masjid Quba.

Advertisements