SEKOLAH MENENGAH BERAKAS, JALAN MUARA

RANCANGAN TINDAKAN / ACTION PLAN

BIDANG / AREA OF CONCERN : 1. Ugama 2. Bahasa Arab 3. PAI & al-Quran

TAHUN / YEAR : 2008

Matalamat

Objectives

Kegiatan dengan batasan masa

Activities with time frame

Penggunaan sumber perkembangan

Resource utilization and development

Penilaian dan tindakan susulan.

Review and follow-up Action

1. Melaksanakan sistem penilaian mata pelajaran Ugama, Bahasa Arab, PAI & al-Quran 2008

1. Jadual tugasan bagi membuat kertas soalan akan disediakan mengikut level masing-masing.

2. Sasaran meliputi:

Ugama – Esei pendek

B.Arab – Objektif dan esei pendek

PAI – Ujian lisan & Esei pendek

Al-Quran – Ujian lisan (Bacaan & Hafalan)

3. Masa diperuntukan satu jam setengah

4. Tarikh penilaian ialah mengikut penilian sekolah tahun 2008 M

1. Kertas soalan dengan peruntukan sekolah

2. Soalan mengikut format yang disediakan oleh pihak Kementerian.

3. Rujukan dengan menggunakan nota pelajaran dan buku teks mengikut level masing-masing.

Memantau setiap orang guru di bawah Jabatan ini sejauhmana kerjasama yang diberikan oleh mereka.

2. Meningkatkan prestasi pencapaian keputusan peperiksaan terutama dalam peperiksaan awam (PMB dan Peperiksaan ‘O’ Level )

2008 Target(kredit):

i. Bagi keputusan PMB.

58% (IRK),48% (B.Arab),52% (PAI)

ii. 60% (IRK) bagi ‘O’ Level

1. Mengadakan kelas tambahan

2. Membuat analisis kertas-kertas soalan tahun-tahun yang lepas

3. Membanyakkan dan mempelbagaikan latihan-latihan kepada pelajar

4. Mempelbagaikan teknik pengajaran terutama dalam penyediaan alat bantu mengajar.

1. Menggunakan bilik yang kosong pada waktu petang

2. Kertas-kertas soalan tahun-tahun yang lepas

3. Latihan & kerjarumah setiap minggu merujuk kertas-kertas soalan tahun-tahun yang lepas.

4. Menggunakan gambar-gambar, carta, OHP, TV & VCD, Radio & Kaset,Komputer dll.

Membuat laporan dan melihat pencapaian akademik pelajar setiap lepas ujian & peperiksaan.

3. Melengkapkan keperluan Jabatan:

i. Bilik Jabatan Ugama

ii. Bilik Ibadat (SURAU)

iii. Perpustakaan Bilik Ibadat

1. Mengemaskinikan kerja-kerja Jabatan dan guru-guru ugama

2. Bilik mesyuarat, memudahkan kerja-kerja Jabatan Ugama.

3. Untuk rujukan guru-guru dan pelajar yang memerlukan.

1. Membukukan sukatan pelajaran bagi mata perlajaran Ugama (semua peringkat dan tingkatan), B.Arab dan PAI.

2.Mengumpulkan “past year question paper” bagi ‘O’ Level.

Menghadapkan perkara ini (keperluan Jabatan) kepada Pihak pengetua & mereka yang berkenaan untuk tindakan lanjut.

4. Menambah keyakinan pelajar sebagai satu usaha untuk mendapat keputusan yang cemerlang.

1. Sembahyang Hajat berjemaah & Doa kejayaan dalam peperiksaan oleh Imam Masjid Serusop.

2. Membaca Yassin,Tahlil & Doa kejayaan khusus bagi pelajar M3 & M5.

1. Masjid Serusop.

Semua guru-guru yang berugama Islam, pelajar-pelajar, ibubapa pelajar terlibat dialu-alukan untuk berjemaah sama.

2. Dewan Anggerek/Dewan

Delima Sekolah Menengah

Berakas

Akan diadakan setiap tahun InsyaAllah sebelum peperiksaan dijalankan.

SEKOLAH MENENGAH BERAKAS, JALAN MUARA

RANCANGAN TINDAKAN / ACTION PLAN

BIDANG / AREA OF CONCERN : Aktiviti Tahunan

TAHUN / YEAR : 2008

Matlamat

Objectives

Kegiatan dengan batasan masa

Activities with time frame

Penggunaan sumber perkembangan

Resource utilization and development

Penilaian dan tindakan susulan.

Review and follow-up

Action

1. Membentuk  kerohaniandengan nilai-nilai Islam.

§ Membentuk peribadi & sikap yang baik,berkerjasama dan hormat-menghormati antara satu sama lain.

§ Membentuk sikap bertanggungjawab terhadap diri,rakan-rakan dan komuniti sekolah.

1. Mengadakan bacaan Surah Yassin dan Tahlil pada awal tahun dan akhir tahun.

2. Surah Yassin dan doa selamat pd awal dan akhir penggal persekolahan

1. Dewan sekolah Menengah Berakas. Melibatkan semua Guru agama sesi pagi & petang; guru yang berugama Islam & pihak pentadbiran SMB.

2.Surau/Blik darjah

1. Kerjasama daripada Semua guru diperlukan. Penyediaan alat kelengkapan seperti kerusi, alat pembesar suara & buku surah Yassin & Tahlil.

2. Dilaksanakan oleh guru ugama kelas masing-masing.

2.Menyokong hasrat Negara, pihak kementerian & Sekolah.

§ Menimbulkan rasa tanggungjawab dan hormat kepada keluarga, sekolah dan negara.

§ Memantau penglibatan guru-guru ugama dan pelajar-pelajar yang berbakat dan berpotensi utk masa hadapan mereka.

1. Sambutan Awal tahun Hijrah.

2. Maulud Nabi Muhammad SAW.

3. Sambutan Isra’ Mikraj.

1. Dewan Delima SMB. Lantikan AJK. Sumber kewangan Pihak sekolah dan Jabatan. Ceramah khas Hijrah . Penceramah drpd Jbtn Hal Ehwal Masjid.

2.1. Padang Sultan Omar Ali Saifuddin. Semua guru yang berugama Islam (lelaki) dan sebahagian pelajar (lelaki).

3.Persembahan Pelajar dan ceramah undangan dari Pusat Dakwah Islamiah.

2.1. Mengikut Rancangan Sekolah

2.2. Mengikut Rancangan Sekolah

2. 3. Mengikut Rrancangan

Sekolah

3. Melahirkan pelajar yang mahir dalam Dikir Daibaie & Dikir Syarafil Anam.

1. pelajar dan mengikuti pertandingan Dikir Daibaie & Dikir Syarafil Anam peringkat Sekolah dan Maktab.

2. Melatih pelajar dalam syarahan

Ugama

3.Mencari pelajar yang berbakat dan berkebolehan utk wakl sekolah

1. Surau SMB.

2. Bilik Jabatan Ugama & Bahasa Arab

1. dengan pihak ko-Kurikulum bagi menyediakan tenaga pengajar bagi melatih guru dan pelajar yang terlibat.

4. Melahirkan pelajar yang mahir dalam bacaan al-Quran.

1. Melatih pelajar dan mengikuti pertandingan membaca ayat-ayat suci al-Quran peringkat Sekolah dan Maktab.

2. Mencari pelajar yang berkebolehan utk wakil sekolah

1. Surau SMB.

2.Bilik Jabatan Ugama & Bahasa Arab

1. Pihak sekolah perlu melantik guru-guru yang mahir dalam al-Quran (Tajwid & Lagu) untuk menjayakan perkara ini.

5. Meningkatkan kerjasama di antara guru-guru di bawah Jabatan ini dan pelajar sekelian.

§ Memperbaiki kualiti pengajaran guru

1. Pameran Jabatan Ugama, Bahasa Arab & PAI.

2. Taklimat utk guru

1. Bilik perpustakaan SMB.

2. Bilik peridangan

1. Akan diadakan mengikut jadual yg disediakan sekolah

6. Melahirkan kecintaan kepada kitab suci al-Quran dan menyemak serta memperbaiki bacaan masing-masing.

1. Bacaan al-Quran beramai-ramai sehingga khatam 30 juz.

2. Membaca Yassin & Surah-Surah

Pilihan.

3. Sembahyang Sunnat Doha.

1. Surau SMB. Semua guru yang beragama Islam lelaki & perempuan. Semua guru agama, Bahasa Arab & PAI dimestikan.

1. Akan diadakan pada bulan Ramadhan setiap tahun.

2. Di adakan seminggu

sekali

DISEDIAKAN OLEH

HJ.RAZALI BIN HJ. JUDIN

KETUA JABATAN UGAMA

& BAHASA ARAB.

1 DISEMBER 2008M

sk

Pengetua, SM Berakas.

Fail Jabatan Ugama & B. Arab SMB

Advertisements