Empat pelan strategik telah digariskan di dalam Pelan Strategik Kementerian Pendidikan (2007-2011) bagi melaksanakan Wawasan Brunei 2035 iaitu mempunyai kakitangan yang profesional dan bertanggungjawab, pertubuhan yang cekap, pendidikan yang bermutu tinggi dan kecemerlangan dalam mengajar dan belajar

Advertisements