DUA FAKTOR PENYEBAB
1.FAKTOR DALAMAN
2.FAKTOR LUARAN

SEBAB FAKTOR DALAMAN
1.AL-QURAN
2.ORANG ISLAM MENGUASAI PEMERINTAHAN YANG LUAS
3.PERSELISIHAN DALAMAN YANG BERUPA POLITIK

FAKTOR LUARAN
1.ORANG BUKAN ARAB MEMELUK ISLAM
2.KEGIATAN PENTERJEMAHAN
3.BERKEMBANGNYA FALSAFAH-FALSAFAH
4.PERSELISIHAN ULAMA-ULAMA ISLAM

Advertisements