DARI SEGI BAHASA: MENGESAKAN ALLAH
DARI SEGI SYARAK: 1.BERIBADAH, HANYA ALLAH YANG DISEMBAH.BERIKTIQAD, MENGAKUI KEESAAN ALLAH PADA ZAT, SIFAT DAN PERBUATANNYA.PERCAYA,TIADA SESUATU PUN YANG MENYERUPAI ALLAH PADA ZAT, SIFAT DAN PERBUATAN.
2.MENGESAKAN ALLAH DENGAN MAKNA ALLAH SEBAGAI PENCIPTA ALAM, TIADA SEKUTU BAGINYA DAN TIADA YANG DAPAT MENANDINGI KUASANYA.
3.MEYAKINI ADANYA SATU ZAT (ALLAH) YANG BERBEZA DENGAN ZAT YANG LAIN

Advertisements