1.AHLI SUNNAH WAL JAMAAH:Keyakinan di hati terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw yang dapat diketahui dengan mudahnya dari ugama seperti wajib solat. Pengakuan lisan yang betul (syahadah).Kemudian keyakinan dan pengakuan tersebut dilaksanakan dengan anggota.
Perintah Allah dikerjakan untuk kesempurnaan iman. Bagi yang tidak mengerjakan perintah Allah mereka masih dianggap beriman tetapi tidak sempurna imannya. Dianggap derhaka kerana meninggalkan perintah Allah, Dihukum kafir bagi orang yang ingkar hukum wajib atau hukum haram.
2.MUKTAZILAH:Iman ialah keyakinan di hati,pengakuan lisan yang betul dan menunaikan amalan yang diperintahkan oleh Allah.
Siapa yang tidak mencapai tiga perkara di atas tiada selamat di akhirat. Mereka yang tidak beramal maka tidak mukmin. Tidak juga dianggap kafir sebab ia ada keyakinan di hati. Kedudukan mereka adalah antara iman dan kufur. Mereka akan mendapat azab yang ringan sedikit dari orang kafir.
3.KHAWARIJ:Iman ialah keyakinan di hati, pengakuan lisan yang betul dan menunaikan amalan yang diperintahkan oleh Allah.
Golongan Khawarij menjelaskan jika perintah ugama tidak dikerjakan hukumnya kafir dan kekal dalam neraka.
4.MAZHAB ABU HANIFAH:Iman ialah keyakinan di hati, pengakuan lisan yang betul dan menunaikan amalan yang diperintahkan oleh Allah. Amalan yang dikerjakan merupakan syarat kesempurnaan di dalam beribadat.

Advertisements