1.Imam al-Asyari: Iman bertambah dengan bertambahnya amal yang baik. Iman berkurang dengan berkurangnya amal yang baik.
2.Imam Abu Hanifah:Iman tidak bertambah dan tidak berkurang.
3.Imam al-Khattabi: Iman boleh bertambah tetapi tidak boleh berkurang.
4.Imam Fakhru Arrazi & Imam Mawardi: Bertambah atau berkurangnya iman itu tertakluk kepada amalan manusia.
Pendapat yang tepat ialah pendapat Imam al-Asyari. Dalilnya hadith Nabi Muhammad saw yang bermaksud “Sesungguhnya iman itu bertambah dengan sebab taat dan berkurang dengan sebab maksiat”

Advertisements