HUBUNGAN ILMU TAUHID DENGAN ILMU-ILMU LAIN

Ilmu Tauhid adalah asas kepada semua ilmu ugama. Ilmu Tauhid juga asas bagi ilmu Tafsir, ilmu Hadith, Fiqeh dan lain-lain.

TUJUAN MEMPELAJARI ILMU TAUHID

1.Untuk dapat mengenal Allah
2.Untuk dapat mengenal Rasul-Nya
3.Agar manusia mendapat petunjuk
4.Bagi memperolehi kebahagiaan dan keselamatan

FAEDAH ATAU HIKMAH MEMPELAJARI ILMU TAUHID

1.Untuk menjaga keselamatan aqidah
2.Bagi menguatkan,menambah dan membersihkan serta mensucikan jiwa
3.Supaya dapat melaksanakan amalan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam
4.Mendapat ketenangan dan keyakinan jiwa
5.Menolak segala kekeliruan dan menjauhi diri dari sifat putus asa

Advertisements