TASAUF MENURUT BAHASA
Tasauf berasal dari perkataan “Tasauwafa”- “Yatasawwufu”- “Tasawwufan”. “Tasawwufa ar-Rajul” ertinya seorang lelaki atau perempuan yang berpindah dari kehidupan biasa kepada kehidupan sufi.

TASAUF MENURUT ISTILAH
1.Abu Muhammad Al-Jurairi:Tasauf ialah mencontohi budi pekerti Nabi Muhammad saw dan keluar dari budi pekerti yang rendah.
2.Basyir Al-Haris:Tasauf ialah orang yang bersih hatinya semata-mata kerana Allah.
3.Syeikh Zakaria Al-Ansari:Tasauf ialah ilmu yang menerangkan cara-cara membersihkan hati dan memperbaiki akhlak bagi kesejahteraan zahir dan batin untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
4.Syeikh Abdullah Al-Bustani:Tasauf ialah membersihkan diri dari kehendak makhluk,menjauhkan diri dari kehendak nafsu dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia.
5.Syeikh H.Jalaluddin:Tasauf ialah sentiasa memperhambakan diri zahir dan batin kepada Allah.

Advertisements