MENGENAL ALLAH
Maksud mengenal Allah: 1.Kepercayaan yang tegas dan yakin kepada Allah 2.Kepercayaan yang betul hanya kepada Allah 3. Kepercayaan yang berdasarkan dalil tafsili dan dalil ijmali
Menurut Sayid Sabiq cara mengenal Allah ialah melalui: 1.Akal Fikiran 2.Dengan mengenal nama-nama Allah 3.Dengan mengenal sifat-sifat Allah

HUKUM MENGENAL ALLAH
Wajib bagi setiap orang mukallaf. Allah dapat dikenal melalui sifat wajib, sifat mustahil dan harus.
Manusia tidak dapat mengenal zat dan hakikat Allah yang sebenarnya. Manusia boleh mengenal Allah dengan berfikir mengenai nikmat Allah.Manusia boleh mengenal Allah dengan menggunakan akalnya dan melalui hukum syarak. Akal manusia yang sihat akan dapat mengakui kewujudan Allah dan kesempurnaan sifat-sifat Allah.

Advertisements